Back to top

EMAB är organisationen för alla entreprenörer som driver fristående trafikbutik. Vår affärsidé är kortfattat att EMABs butiker ska vara kundens lokala och personliga butik, både hemma och på väg, där det lokala och det centrala samspelar till kundens nytta. Det är unikt i trafikbutiksbranschen!