Den fria handlarens självklara val för lönsam butiksdrift

Organisationen för alla med fristående trafikbutik

Emab är organisationen för alla entreprenörer som driver fristående trafikbutik. Vår affärsidé är kortfattat att Emabs butiker ska vara kundens lokala och personliga butik, både hemma och på väg, där det lokala och det centrala samspelar till kundens nytta. Det är unikt i trafikbutiksbranschen!

mg07182000px.jpg

Varumärken med mervärde

Frendo och Gulf är Emabs varumärken för de handlare som vill ha en starkare profilering för sina butiker och få ytterligare mervärde av sitt medlemskap. Som Frendo- eller Gulfhandlare är du en del av en rikstäckande kedja. Det gör att du kan dra nytta av både ett starkt varumärke och centrala marknadsföringsinsatser.

mg9411.jpg