Organisationen för alla som driver fristående trafikbutik

Vår affärsidé är kortfattat att Emabs butiker ska vara kundens lokala och personliga butik, både hemma och på väg, där det lokala och det centrala samspelar till kundens nytta. Det är unikt i trafikbutiksbranschen!

Vad är Emab

Emab är mycket mer än bara en inköpssamverkan med konkurrenskraftiga avtal med leverantörerna. Medlemskapet i Emab ger också hjälp med såväl marknadsföring som affärsutveckling och butiksutveckling. Och för de trafikbutiker som vill profilera sig genom rikstäckande varumärken, erbjuder vi möjligheten att ansluta till Frendo- eller Gulfkedjorna.

Mervärde för medlemmarna

Allt mervärde som skapas i Emab återgår till medlemmarna, i form av marknadsföring, affärsutveckling och en årlig bonus.

Det lönar sig att vara Emab-medlem!

Är du intresserad av att ansluta dig till Emab eller profilera om till Frendo eller Gulf? Ring eller mejla etableringsansvarig Åke Navin på 08-687 00 65 eller mejl ake@emab.org.

 • icon: 
  handshake.png
  text: 

  Konkurrens­kraftiga avtal

 • icon: 
  store-alt.png
  text: 

  Butiks­ombyggnad

 • icon: 
  boxes.png
  text: 

  Optimerat butikssortiment

 • icon: 
  desktop.png
  text: 

  Intranät

 • icon: 
  group.png
  text: 

  Planogram

 • icon: 
  newspaper.png
  text: 

  Marknadsföring

Därför ska du vara med

Emab tillhandahåller det du behöver för att kunna driva en modern och framgångsrik trafikbutik. Med ca 400 medlemmar över hela Sverige har vi en stark position i förhandlingarna. Vi har därför konkurrenskraftiga avtal med ett 100-tal leverantörer, såväl butiksvaror som utrustning och olika tjänster: Food- och non food-varor, tobak, fresh food-produkter, kassasystem, kortinlösen och betaltjänster, verkstad, tvätt och släp. För de medlemmar som även säljer drivmedel i egen regi, erbjuder vi varumärket Gulf med mycket konkurrenskraftiga priser på drivmedel.

Du kan också få hjälp med affärsutveckling, butiksombyggnad och med att optimera butikssortiment. Vi hjälper dig dessutom med marknadsföringen. Var fjärde vecka tar Emab fram ett centralt kampanjprogram, med kampanjmaterial som är färdigt att använda i och utanför butiken.

Flera gånger om året uppdaterar vi också våra planogram, eller som vi väljer att kalla det topplistor. Planogrammen hjälper dig att välja rätt produkter och hur de bör placeras i hyllan. På dessa planogramlagda produkter har Emab de bästa marginalerna för bästa lönsamhet.

På Emabs intranät kan bl.a information om aktuella kampanjer och planogram enkelt hämtas av medlemmarna. Utöver det centrala kampanjprogrammet erbjuder vi även utrymme för din lokala marknadsföring.

I samarbete med Emabs reklambyrå kan du enkelt skapa dina lokala kampanjer. Vi har gjort allt för att du ska kunna koncentrera dig på det som just du är bäst på: Att ta hand om dina kunder och ge dem riktigt bra service.