Vision, Mission och värderingar

Emab är ett medlemsägt företag som inte har maximal vinst som uppdrag. Vår vision bygger på insikten att människor behöver lokal service och möjligheter till sociala kontakter. ”Macken” är ofta navet på mindre orter och har en direkt påverkan på människors vardag.

 • mg0670.jpg

  Vision, Mission och värderingar

  Att en driven handlare i trafikbutikbranschen skall kunna utveckla sin verksamhet med lönsamhet, fortsatt kunna leva på sin butik och serva människor på den lokala orten har en direkt inverkan på människors livskvalitet. Denna insikt ger en djupare mening åt det vi gör. Detsamma gäller vårt medlemserbjudande. När en trafikbutiksägare skall besluta sig för kedjetillhörighet skall Emab vara det självklara valet. Detta av både rationella och känslomässiga skäl men framförallt pga. överlägsna affärsmässiga fördelar. Emab har en vision:

  ”Vi skapar större värden”

  För våra medlemmar, deras kunder, leverantörer och för Sverige i stort.

 • mg92500.jpg

  Mission

  Vår ambition och våra mål är större än någonsin. Vi skall äga positionen som den kedja som är det bästa och självklara valet för den drivna handlaren som vill tillhöra en stark och professionell kedja men som samtidigt är fri att driva och utveckla sin egen lokala affär. Det är i balansen mellan ett professionellt centralt stöd kombinerat med lokal anpassning och initiativkraft som framtidens trafikbutik skapas. Emabs mission är:

  ”Vi skapar bästa lönsamhet för handlare genom att kombinera kedjans styrkor med entreprenörens driv, lokala möjligheter och passion för att få nöjda kunder”

  Det är vår övertygelse att Emabs fortsatta framgång ligger i att vara tydliga, engagerade och omtänksamma – alltid med hjärtat i affären. Det kommer att skapa framgångsrika och nöjda medlemmar, starkare och växande butiksnätverk, med lönsamma butiker och starkare varumärken.